Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto 1.8.2013 alkaen Sauvosaaren terveysasemalla

 Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto 1.8.2013 alkaen

Karihaaran ja Syväkankaan terveysasemien lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot ovat siirtyneet
Sauvosaaren terveysasemalle.
Kemin kaupungin lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto on avoinna arkisin Sauvosaaren
terveysasemalla (os. Kauppakatu 22, 94100 Kemi)
– maanantaista torstaihin klo 8.00 – 15.00
– perjantaisin klo 8.00 – 14.00.

Hoidon tarpeen arviointi – puhelinnumero 016 – 259 705
Hoidon tarpeen arvionti -puhelinnumero Sauvosaaren, Syväkankaan ja Karihaaran
terveysaseman alueen asukkaille on lokakuusta.2013 alkaen 016 259 705
Hoidon tarpeen arviointi -puhelimeen voi soittaa sekä jättää takaisinsoittopyynnön
arkisin klo 8.00 – 14.30. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka tekee arvioinnin hoidon
tarpeesta ja sen kiireellisyydestä, antaa neuvoja ja itsehoito-ohjeita sekä tarvittaessa ajan
sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Puhelinnumerosta voi myös kysyä esim.
laboratoriokoetuloksia.
Mikäli puhelimessa on ruuhkaa, pyydämme jättämään takaisinsoittopyynnön. Järjestelmä ohjaa
pyynnön jättämisessä. Sairaanhoitaja vastaa soittopyyntöön saman päivän aikana klo 15.30
mennessä. Takaisinsoittopyyntöä ei voi jättää salaisesta tai tuntemattomasta numerosta
soitettaessa, koska soittajan numero ei tällöin välity puhelinjärjestelmään.

Päivystyshoito

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden
vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia ja hoitoa. Päivystyshoidolle on luonteenomaista,
että sitä ei voi siirtää ilman oireiden pahentumista tai vamman vaikeutumista.
Kemin terveyskeskuksen päiväpäivystys toteutetaan klo 8-16 Länsi-Pohjan keskussairaalan
tiloissa. Puhelinnumero on 016 259 750.
Virka-ajan ulkopuolella päivystyshoito toteutetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksessä
L-PKS:n tiloissa. Puhelinnumero on 040 – 149 1340. Yhteys päivystykseen ennen vastaanotolle
tuloa.

Posted in Sosiaali- ja terveyspalvelut.