Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnassa laaditaan parhaillaan toimialakohtaista valvontasuunnitelmaa vuosille 2015-2019.

Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnassa laaditaan parhaillaan toimialakohtaista valvontasuunnitelmaa vuosille 2015-2019. Suunnitelmalla ohjataan alueen elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja kuluttajaturvallisuusvalvontaa tulevalla viisivuotiskaudella. Suunnitelma koskee Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan aluetta. Toiminnanharjoittajilla on mahdollista saada suunnitelmaa koskevia tietoja, esittää mielipiteitä sekä vaikuttaa siihen.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Terveystarkastajat, yhteystiedot Tornion kaupungin kotisivuilta.

Posted in Yleinen.