Takajärven koulu siirtyy väistötiloihin 1.8.2015 alkaen

Koulutuslautakunta on 19.2.2015, § 15 päättänyt, että Takajärven koulun opetus siirretään sisäilmaongelmien takia väistötiloihin 1.8.2015 alkaen.
Väistötilavaihtoehtoja on selvitetty rehtorikokouksissa tammi- helmikuun aikana. Väistötiloina on esitetty mm. Hepolan ja Syväkankaan koulun ja Kemin lyseon lukion tiloja. Rehtorivalmistelussa on lähdetty siitä, että väistö tehdään ensisijaisesti omiin vapaana tai vajaakäytöllä oleviin tiloihin, jotta vältytään ylimääräisiltä vuokrakustannuksilta.
Koulutuslautakunta on 24.2.2015 kokouksessa päättänyt, että Takajärven koulun väistötiloina toimivat 1.8.2015 alkaen Hepolan koulu ja Syväkankaan koulu. Pääosa Takajärven koulun opetuksesta/ luokista siirtyy Hepolan koululle, muutama opetusryhmä Syväkankaan koululle (valmistava opetus ja yksi 6.luokka). Takajärven koulun esiopetus siirtyy Syväkankaan koululle. Tarvittaessa 7-9 opetusryhmiä voidaan sijoittaa myös lukiolle. Takajärven koulun oppilaille järjestetään koulukuljetus Hepolaan.
Lautakunta päättää lopullisesta väistösuunnitelmasta 24.3.2015 kokouksessa.
Tiedotustilaisuus vanhemmille pidetään torstaina 12.3.2015 klo 18 Takajärven koulun ruokasalissa.

Posted in Takajärven koulu.