Infotilaisuus perustettavasta työosuuskunnasta

Kemin kulttuurikeskuksen teatteriravintolassa tiistaina 10.3. klo 14.00 keskustellaan mahdollisuuksista kehittää omia tuote- ja palveluideoita sekä hankkia ansiotuloja osuustoiminnan avulla. Osuuskuntamuotoisessa yrityshautomossa voi toimia yksin tai yhdessä, kokeilla tuote- ja palveluideoitaan sekä työllistää itsensä. Osuuskunnassa päätösvalta on jäsenillä ja siinä työskennellään joustavassa sekä turvallisessa työsuhteessa, joka ei estä työttömän työnhakijan etuuksia. Lisätietoja sähköpostitse timo.haikola@digipolis.fi tai puh. 040 353 9388. Tilaisuuden järjestää Kemiläinen työllistämismalli –hanke.

Posted in Yleinen.