Eduskuntavaalit – kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen klo 16:00 oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kemissä ilmoittautumisia otetaan vastaan numerossa 040 732 5978 ja/tai 016 259 247.

Lisää vaalitietoa sivuillamme: Eduskuntavaalit 2015

Posted in Vaalit, Yleinen.