Tiedote Takajärven koulun oppilaiden koulukuljetuksesta Hepolaan lukuvuonna 2015-2016

Tiedoksi ensi syksyä varten.

Tiedote Takajärven koulun koulukuljetuksesta Hepolaan

Takajärvi-Hepola koulukuljetuksen reittikartta

Posted in Takajärven koulu, Yleinen.