Tervahallin asiakastyytyväisyyskysely 14.-31.3.2016

Tervahallin asiakaskysely toteutettiin 14.-31.3.2016 sähköisesti. Asiakaskyselyn vastauslinkki oli kaupungin nettisivuilla, liikuntapalvelujen nettisivuilla ja liikuntapalvelujen Facebook-sivuilla. Lisäksi vastauslinkki lähetettiin sähköpostitse tiedoksi Tervahallia käyttäville urheiluseuroille ja yhdistyksille.

Koko kyselyn vastaajia oli 59 henkilöä, joista suurin osa oli 31-60-vuotiaita. Vastaajista naisia oli 53.6% ja miehiä 46.4%. Suurin osa, 89.5%, vastaajista oli kemiläisiä, loput vastaajista olivat Simosta, Keminmaasta ja Torniosta.

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä Tervahallin monipuolisiin ja laadukkaisiin liikuntapalveluihin ja Tervahallin varattavaan kokous-/luokkatilaan.

Kehittämishaasteena nousi esille uuden kuntosalin miesten pukuhuonetila, jonka paikka on jo siirretty alakerran pukuhuoneiden yhteyteen. Samassa yhteydessä uusittiin ja lisättiin Tervahallin infokylttejä. Toisena korjattavana asiana palautteissa nousi esille Tervahallin ja etenkin paini- ja tatamisalin puhtaustaso. Asiasta on tiedotettu kaupungin siivouspalveluyksikköä ja Tervahallin puhtaustasoa tullaan jatkossa kehittämään ja seuraamaan entistä tarkemmin.

Tervahallin asiakaskyselyn ZEF raportti

Poimintoja vapaamuotoisesta palautteesta

Kiitos kaikille vastaajille arvokkaasta palautteesta!

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiiin Kemin uimahallin sarjakortti.

Sarjakortin voitti Tiina Hanhela Kemistä. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Posted in Liikuntapalvelut.