Palvelun tarvetta ikäihmisen / vammaisen arkeen – ota yhteyttä !

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI -YKSIKKÖ
Puh. 016 259 552, puhelinaika arkisin klo 9.00 – 15.00

Keskitetyn palvelutarpeen arviointiyksikön kautta tulevat kaikki uudet asiakkaat ja hakemukset tai asiakkaat, joiden tilanne vaatii selvittelyä.
Palvelutarpeen arviointia voi pyytää itse, omainen, viranomainen tai muu taho.

Kotihoito; kotipalvelu ja kotisairaanhoito
Kuljetuspalvelut
Palveluasuminen
Ikäihmisten sosiaalityö
Omaishoidontuki, omaishoidon vapaan järjestäminen,
Lyhytaikaishoito
Vammais- ja kehitysvammapalvelut

Palvelutarpeen arviointi – yksikkö

 

Posted in Sosiaali- ja terveyspalvelut, Yleinen.