Hyvä teko ikäihmisille 2017-palkinto

Kemin vanhusneuvosto hakee ehdokkaita Hyvä teko ikäihmisille 2017– palkinnon saajiksi.

Palkinnon kriteerit
Hyvä teko ikäihmisille palkinnon tavoitteena on antaa julkista tunnustusta yksilölle tai yhteisölle, jotka ovat kehittäneet
vanhustyötä ja vanhusten elinympäristöä ottamalla käyttöön uusia, innovatiivisia toimintatapoja, jotka edesauttavat
ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Palkinnon voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen uudenlainen
tapa toimia, ajankohtaisuus, jatkuvuus, vaikuttavuus sekä teon/hankkeen toteutus/toimiminen käytännössä.
Mikäli hakemukset eivät täytä kriteereitä, niin palkintoa ei jaeta.

Palkinnon hakeminen
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat:
– teon / hankkeen nimi
– suunnitelma, toteutus ja arviointi
– teon / hankkeen vaikutukset
– perustelut, miksi teko/hanke tulisi palkita
– yhteystiedot

Lisäksi palkinnon saaja sitoutuu raportoimaan toiminnan jatkuvuudesta toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Palkinnon hakuaika on 1.3.2017 – 31.7.2017. Palkinnon saajasta päättää vanhusneuvosto sekä työryhmään kuuluvat
kaksi lautakunnan jäsentä. Palkinnon saaja julkaistaan seniorimessuilla, jotka järjestetään vanhustenviikolla lokakuussa 2017.
Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Voittajan toivotaan käyttävän palkintosumman hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Kemin kaupunki
Ikäihmisten palvelut
Sauvosaarenkatu 25
94100 KEMI

Lisätietoja antaa vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä Marja Palmgren 016 259 552.

Posted in Sosiaali- ja terveyspalvelut, Yleinen.