Hyvinvointia tukevat kotikäynnit ja ikätervetarkastukset

Kemin kaupunki toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä hyvinvointia tukevia kotikäyntejä 75-vuotta sekä ikätervetarkastuksia 70-vuotta täyttäville kemiläisille. Kotikäynnit ja tarkastukset tarjotaan kuntalaisille, jotka eivät vielä kuulu sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Kotikäynnillä arvioidaan ikääntyneen hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä monipuolisesti. Käynnin aikana pyritään huomioimaan ne riskitekijät, jotka mahdollisesti heikentävät ikääntyneen itsenäistä selviytymistä. Käynnin aikana myös tarvittaessa tiedotetaan palveluista.

Ikätervetarkastusten tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tunnistamalla mahdollisimman varhain terveyteen vaikuttavat muutokset.

Ikäryhmiin tullaan ottamaan yhteyttä kirjeitse tai puhelimitse viikoilla 11-15. Kotikäynnit ja ikätervetarkastukset tullaan toteuttamaan kevään 2017 aikana.

 

 

Posted in Sosiaali- ja terveyspalvelut, Yleinen.