Selvitys varhaiskasvatuslainsäädännön muutosten vaikutuksista vanhemmille

Oulun yliopiston tutkimusryhmä toteuttaa Valtioneuvoston toimeksiannosta selvityksen varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten kokonaisvaikutuksista.
Kysely toteutetaan nettikyselynä 17.3.–7.4.2017 välisenä aikana.
Vastauksenne ovat suomalaisen varhaiskasvatuksen päätöksenteon ja kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Valtakunnallinen kysely vanhemmille

Posted in Yleinen.