Öljytorjuntamenetelmien testaus Tornion/Kemin edustalla 6.-7.4.2017:

KOETOIMINTAILMOITUS 6.-7.4.2017:

Luode Consulting Oy testaa talvikauden öljytorjuntamenetelmiä yhdessä Arctia Shipping Oy ja Lamor Oy:n kanssa Kemin ja Tornion edustan merialueella 6-7.4.2017. Kokeet ovat jatkoa vuonna 2016 tehdyille mittauksille.

Koetoiminnassa käytetään yhtenä mittausmenetelmänä punaista rodamiini WT –merkkiainetta, jolla kuvataan öljyn käyttäytymistä jään alapuolella. Koetoimintaa tehdään satamamurtaja Ahdolta.

Merkkiaine on voimakkaan punaista ja sen kulkeutumista seurataan optisella fluorometrilla jään alapuolella. Ainetta tullaan käyttämään 4-5 kokeessa n. 200 gr kerralla. Aineen ei ole todettu aiheuttavan vesiympäristölle haittaa ja käytettävät määrät ovat pieniä. Liitteenä aineen kemikaalikortti.  Aine liukenee normaalisti muutamassa tunnissa näkymättömin vedessä.

Aine on voimakkaan vesiliukoista joten on mahdollisesta että sen käyttämisestä saattaa tulla ilmoituksia pilkkijöiltä/alueella liikkuvilta koska se värjää lumen/jään pinnan myös herkästi. Lisätietoja koetoiminnasta saa minulta, olen paikalla myös kokeiden aikana, joten minulle voi soittaa myös tuolloin. Yhteystiedot on tuossa alla.

Liite: 70301027 Rhodamine WT Liquid

yt. Antti Lindfors

johtaja, merelliset mittaus- ja asiantuntijapalvelut
Luode Consulting Oy
Sandfallintie 85
21600 Parainen

050-590 0694
www.luode.net

Posted in Yleinen.