Sähköinen loma-anomus

Tiedoksi huoltajille ja henkilökunnalle,

Hepolan ja Takajärven kouluissa siirrytään käyttämään sähköistä loma-anomusta (oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä). Oppilaiden loma-anomukset tehdään jatkossa sähköisesti Wilman kautta. Vanhat kirjalliset lomakkeet jäävät pois käytöstä. Loma-anomus tulee tehdä linkin kautta, ei lähettämällä wilmaviestiä asiasta.

Loma-anomuksia varten Wilman selainversiossa on uusi Hakemukset ja päätökset -välilehti (yläpalkissa), josta linkit lomakkeisiin löytyvät. Huoltaja voi anoa oppilaalle poissaololupaa koulusta joko suoraan opettajalta (poissaolo 1-3 päivää) tai koulun rehtorilta (poissaolo 4 päivää tai pidempi.)

Linkit ovat:
* Päätös loma-anomus 1-3 päivää (luokanvalvojalle)
* Päätös loma-anomus yli 3 päivää (rehtorille)

Huoltaja täyttää Wilmassa sähköisesti lomakkeen ja tallentaa tiedot, jolloin lomake lähtee suoraan omalle opettajalle (luokanvalvoja) tai koulun rehtorille. Vastaavasti huoltaja saa myös päätöksen anomukseensa suoraan Wilmaan sähköisesti, kun opettajan tai rehtorin päätös on tehty ja julkaistaan Wilmassa.

Kirjallista päätöstä loma-anomuksesta ei enää lähetetä huoltajalle, vaan sähköinen päätös löytyy suoraan Wilmasta.

Huom! Loma-anomusjärjestelmä toimii ainoastaan selaimen kautta käytettävässä Wilmassa, ei siis Wilman mobiiliversioissa.

ystävällisesti Piia Hulkkonen

Posted in Takajärven koulu.