Palveluja yhden luukun periaatteella – jatkoa Kemiläinen-lehdessä olleeseen Suomi.fi-artikkeliin.

Kun viranomaisen kanssa asioi harvoin, on vaikea tietää minkä viranomaisen puoleen pitäisi tarpeen tullessa kääntyä. Ongelman lieventämiseksi on kehitetty Suomi.fi-portaali – yksi nettiosoite, jonka kautta pääsee lähes mihin tahansa julkiseen palveluun.

Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä Suomi.fi-portaali avautuu osoitteesta www.suomi.fi. Sieltä löytyy ohjeita ja sähköisiä asiointiväyliä lähes kaikissa elämänvaiheissa hedelmöittymisestä perinnönjakoon.

Kemin kaupungin palvelutarjonta alkaa olla aika kattavasti portaalissa mukana, ja uutta materiaalia toimitetaan siihen kaiken aikaa, tietohallintosihteeri Tiina Laukkanen kertoo.

Portaalin etusivu on jaettu kolmeen lohkoon: Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt sekä Viranomaiset. Kansalaisten lohkosta löytyy apua ja neuvoja sekä tavallisissa arjen asioissa kuin elämäntilanteen muutoksissa. Yritykset ja yhteisöt –palsta taas opastaa yrittämiseen liittyvissä asioissa yrityksen perustamisesta kansainvälistymiseen. Viranomaiset-osiosta löytyy niitä yhteiskunnan toimintoja, joiden vuoksi viranomaisten kanssa kansalaiset asioivat, kuten esimerkiksi asumiseen, rakentamiseen tai verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Myös yritykset voivat liittyä sivustoon, tuoda omia palveluitansa esille, tehostaa toimintaansa esimerkiksi valtuuksien tarkistamisella ja helpottaa asiointiaan julkishallinnon kanssa.

Jokainen voi luoda Suomi.fi-portaaliin henkilökohtaisen asiointitilin, jonne voi esimerkiksi ottaa vastaan viranomaisilta saapuvan postin. Halutessaan postin saapumisesta voi ottaa tiedon myös tekstiviestillä matkapuhelimeen tai päivittäin käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseensa. Suomi.fi:ssä voi itse tarkistaa eri rekistereissä olevat tietonsa tai valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioitaan viranomaisten tai yritysten kanssa.

Suomi.fi-portaaliin tutustuminen ei edellytä kirjautumista, mutta henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen tarvitaan pankkitunnukset tai sirullinen id-kortti ja sen lukija. Kirjautuminen tapahtuu Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän suomi.fi-tunnistautumisen kautta, ja siirtyminen eri julkishallinnon palveluihin esimerkiksi Kelan sivulta Verohallinnon sivulle edellyttää uutta kirjautumista. Tavoitteena on kehittää portaalin toimintoja niin, että asiointi sujuu mahdollisimman vähillä kirjautumisilla, mutta ehdottoman luotettavalla tavalla.

Portaaliin kannattaa tutustua, vaikkei välitöntä tarvetta asiointiin julkishallinnon kanssa olisikaan, sillä se sisältää valtavan paljon tietoa yhteiskunnan toiminnoista. Portaali toimii myös yhteiskuntaopin oppimateriaalina.

Tiedon löytämistä helpottaa sivustolla oleva hakukone. Esimerkiksi hakusanoilla ”Kemin kaupunki” kone löytää tätä kirjoittaessa 216 osumaa.
www.suomi.fi

Hallinnon yhteisestä sähköisen asioinnin järjestämisestä on säädetty vuosi sitten voimaan tulleella ns. KaPA-lailla. Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta.

Laissa säädetään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuottamiseen liittyvästä henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä.

Lisäksi laissa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja sekä tukipalvelujen käytön edellytyksistä.

Teksti: Mainostoimisto Reklaami

Posted in Yleinen.