Osallistuitko strategiakyselyyn? Näin vastattiin, katso yhteenveto.

Kemin kaupungin kehittämistä ohjaavaa kaupunkistrategiaa ollaan päivittämässä. Kaupunkistrategiaprosessin ohjausryhmänä toimii kaupunginhallituksen nimeämä rakennemuutostyöryhmä. Strategiaesitys valmistuu vappuun 2018 mennessä.

Kuntalaisten osallistaminen strategiatyöhön

Uuden strategian pohjaksi lukiolaisilta kysyttiin näkemyksiä siitä, millaisessa Kemissä he haluaisivat tulevaisuudessa asua. Koulujen 4. luokkien oppilailta kysyttiin näkemyksiä siitä, mikä heille on tärkeää Kemissä. Kemin kaupungin henkilöstö vastasi neljään kyselyyn, joilla etsittiin sisältöjä strategisiin päämääriin. Henkilöstöltä selvitettiin keinoja, joilla lisätään kaupungin elinvoimaa, sujuvoitetaan kuntalaisten arkea, edistetään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä tasapainotetaan kaupungin taloutta. Lisäksi kaupunkilaiset vastasivat kysymykseen siitä, mihin asioihin Kemin kehittämisessä pitäisi panostaa. Kyselyt toteutettiin osallistamiseen tarkoitetulla Innoduel-sovelluksella.

Ikäihmisten näkemyksiä kerättiin Seniorimessuilla 5.10.2017 kyselylomakkeen avulla. Lisäksi Kemin päiväkodeista saatiin pienten lasten tuottamaa aineistoa. Strategiatyön pohjana ovat myös Redocap Oy:n syyskuussa 2017 toteuttamat Kemin asukaskysely ja yrittäjäkysely.

Kyselyissä kaikkein tärkeimpinä kehittämiskohteina nousivat esiin:
-Lisätään työpaikkoja/tuetaan työpaikkojen syntymistä. Uusien yritysten sijoittuminen Kemiin on mahdollisuus ja kasvualoista potentiaalia nähdään erityisesti matkailussa.
-Panostetaan lapsiin ja nuoriin, myös siihen että oppilaitokset pysyvät Kemissä ja nuorille on opiskelupaikkoja.
-Pidetään ympäristö viihtyisänä, esteettömänä ja turvallisena. Kuntalaiset ovat huolissaan erityisesti tilojen terveydestä. Viihtyisään ympäristöön liittyvät myös vapaa-ajan mahdollisuudet.

Pääset tutustumaan kyselyistä laadittuun yhteenvetoon tästä linkistä.

Posted in Yleinen.