Kuuleminen poikkeamislupaa koskevan hakemuksen johdosta

KUULEMINEN POIKKEAMISLUPAA KOSKEVAN HAKEMUKSEN JOHDOSTA

KARIHAARA JA PAJUSAARI:

Metsä Fibre Oy hakee poikkeamislupaa Kemin Hiilimön ja sen ympäristön alueella viiden (5) rakennuksen purkamista varten. Hakemuksen mukaisesti purettaviksi aiotut rakennukset ovat suojeltuja asemakaavassa, minkä vuoksi hakija pyytää kaupunkia myöntämään maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä tarkoitetun poikkeamisluvan.
Hakemuksessa tarkoitetut rakennukset ovat työnantajakerho (Tehdastie 17), Junton sauna (Pajusaarentie 89), entinen leipomo (Poltimonkatu 9), kerrostalo (Pajusaaren-tie 59) ja Karila-niminen rakennus (Poltimonkatu 9).

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä kaupungintalon 4. kerroksessa 6.-20.11.2017 välisen ajan. Kemin kaupunki varaa naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuuden kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutukset hakemuksesta tulee jättää nähtävillä oloajan päättymiseen 20.11.2017 klo 15.30 mennessä osoitteeseen: Kemin kaupunki, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostilla osoitteeseen tekpa@kemi.fi.

Kemi 3.11.2017
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Posted in Yleinen.