Karihaaran puistosuunnitelman vireilletulo ja yleisökysely

ILMOITUS KARIHAARAN PUISTOSUUNNITELMAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA 13.11.2017 LÄHTIEN

Asukkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa​ Karihaaran​ puistoalueiden suunnitteluun. Tavoitteena on tutkia puistojen käyttömahdollisuuksia ja määrittää Karihaaran torille ja koirapuistolle rakennusoikeus sekä tarjota viihtyisämpää ja monipuolisempaa virkistysaluetta kaikenikäisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 4. kerroksen ilmoitustaululla ja tästä LINKISTÄ

Kyselyyn voit vastata myös tästä LINKISTÄ

Posted in Yleinen.