Vihreä ja kestävä Kemi, ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Kemin kaupunki täyttää vuonna 2019 150 vuotta. Kemin kaupungin toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut merkittävällä tavalla. Perinteisestä teollisuuskaupungista on kuin huomaamatta kuoriutunut ympäristöystävällisiä puunjalostustuotteita tuottavan, vahvasti kiertotalouteen ja vihreisiin arvoihin panostavan biotalouden keskittymä.

Kaupunkikonsernin panostukset kiertotalouden kehittämiseen ovat saaneet Digipolis Oy:n kautta Eurooppalaista, Pohjoismaista ja valtakunnallista tunnustusta ja SITRA:n Kemiin perustama valtakunnallinen kiertotalouskeskus on oiva esimerkki vahvasta osaamisesta. Kemin kaupungissa on viime vuosina jo aloitettu kehittää toimintaa entistä ympäristöystävällisemmäksi ja toimintaa jatketaan nyt vuonna 2018 tiettävästi ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina entistä määrätietoisemmin ISO 14001 ympäristösertifikaattityön avulla.

Vihreä ja Kestävä Kemi on uusi huomisen haasteisiin vastaava päivitetty versio kaupungista sen organisaatiosta, toimintatavoista ja toimintakulttuurista. Se tarjoaa toimintaedellytykset tulevaisuuden haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Ympäristösertifikaattityön ISO 14001:n avulla tuodaan systemaattisesti ja tehokkaasti kaupunkiorganisaatioon uusi resurssiviisas ympäristöystävällinen toimintakulttuuri. Ympäristösertifikaattityöskentelyyn tulee liittää keskeiseksi osaksi resurssiviisauden arviointi Lean-ajattelun kautta sekä Viisas-Kemi työssä esille tulleiden näkökohtien ja kehittämiskohteiden huomioiminen. Edellä kerrottuja ajatuksia, toimintamalleja, arvoja ja työtapoja hyödyntäen rakennamme uuden huomisen haasteisiin tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kestävästi vastaavan Kemin kaupungin.

Uusi toimintamalli sisällytetään kaikkeen kaupungin toimintaan, ympäristöasioiden lisäksi myös talouteen, kulttuuriin ja toimintapolitiikoihin. Käytännössä koko kaupungin tapa toimia tulee pohtia uudelleen, jotta siitä saadaan kestävää, tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita palveluja tuottavaa ja resursseja mahdollisimman vähän kuluttavaa. Green and sustainable city – tulee jatkossa olemaan olennainen osa kaupungin toimintaa ja kehittämistä. Osana kaupungin strategiaperustaa Vihreä ja Kestävä Kemi ajattelumalli muodostaa vahvan perustan uuden kaupungin rakentamiselle.

Lisätietoja: kansliajohtaja Jukka Vilen, puh. 040 486 4101

Posted in Yleinen.