Ensi vuonna 150 vuotta täyttävän Kemin asemakaavassa on alusta saakka ollut paljon viheralueita ja puistokatuja lisäämässä paloturvallisuutta. Nyt niiden päätehtävänä on parantaa ilman laatua ja viihtyisyyttä.

Ei metodivihreyttä, vaan viisaita pieniä arjen tekoja ja valintoja

Ensi vuonna 150 vuotta täyttävä Kemin kaupunki rakentaa tulevaisuutensa kestävän kehityksen ehdoilla.

Nuoret sukupolvet ovat hyvin ympäristötietoisia ja kiinnittävät paljon huomiota siihen, miten heidän elämäntapansa vaikuttaa koko maapallon tulevaisuuteen. Myös kaupungin on kehitettävä toimintojaan niin, että tämän päivän nuoret voivat elää kotiseudullaan ja rakentaa tulevaisuuttaan sopusoinnussa ympäristönsä ja omatuntonsa kanssa.
”Nuoret työntekijät kyseenalaistavat herkästi meidän totuttuja tapojamme tehdä työtä. Ensimmäisten asioiden joukossa heitä kiinnostaa, miten työpaikalla on jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys hoidettu ja millä tavalla työpaikan käyttämä energia tuotetaan. Näihin asioihin meidän pitää pystyä kiinnittämään huomiota ja muuttaa käytäntöjämme ympäristön kannalta paremmiksi”, kansliajohtaja Jukka Vilén sanoo.

Kaupungin uusi vuoden 2017 joulukuussa hyväksytty ympäristölinjaus perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti.

Raha ei ratkaise kaikkea

Kaupungin toimintoja pidetään yllä ja kehitetään käytettävissä olevan budjetin mukaisesti. Uuden, ympäristöystävällisemmän teknologian käyttöönottoa on jarruttanut näihin aikoihin asti kalliit hankintakustannukset, mutta pitemmällä aikavälillä kestävät ratkaisut voivat tuoda jopa säästöjä.

”Kemin kaupungilla on tällä hetkellä käytössään aika paljon fossiilisilla polttoaineilla toimivia ajoneuvoja, jotka voitaisiin korvata vähitellen sähköllä tai vaikka biopolttoaineella toimivilla autoilla ja koneilla. Kerralla kaikkia ei ole varaa uusia, mutta sitä mukaa, kun kalusto vanhenee, korvaavan kulkuneuvon hankinnassa pitää pyrkiä pienempiin päästöihin ja vähäisempään energian kulutukseen. Pitkällä aikavälillä muutos voi olla myös taloudellisesti kannattavaa, kuten esimerkiksi nykyisten katuvalojen korvaaminen LED-tekniikalla”, suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen perustelee.

Liikenteen ohella kaupunki tarvitsee runsaasti energiaa myös toimitilojen ja julkisten rakennusten lämmittämiseen. Siihenkin kehittyvä teknologia tarjoaa jatkuvasti ympäristön kannalta aiempaa parempia vaihtoehtoja.

”Aurinkopaneelit sopivat hyvin uimahallin energialähteeksi. Myös tuulivoimaa voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä tehokkaammin, tuulistahan ei Kemissä ole yleensä puutetta, Hiltunen toteaa.

Vihreässä Kemissä olisi mahdollista hyödyntää tuulivoimaa paljon nykyistä tehokkaammin, tuuliahan meillä riittää.

Kaupunki, jossa on mukava jaloitella

Kemillä on vakaa aikomus astua eturiviin ekologisesti kestävien kaupunkien joukosta. Se edellyttää paljon muutakin, kuin teknisiä ratkaisuja.
”Meidän pitää suunnitella ja toteuttaa sellaisia ratkaisuja, jotka tekevät ympäristöä säästävistä valinnoista helppoja. Kaupungin keskustaa olisi kehitettävä niin, että siellä on mukava liikkua jalkaisin tai pyöräillen. Houkutusta lisäisi, jos palvelut, kaupat ja kahvilat löytyisivät toistensa läheltä ja ostokset voisi tehdä samalta alueelta. Keskustan läheisyyteen pitäisi olla helppo tulla ja autolle löytyä parkkipaikka kohtuulliselta etäisyydeltä”, Hiltunen visioi.

Pelkät liikennejärjestelyt eivät riitä saamaan kaupunkilaisia kaduille ulkoilemaan. Suunnittelupäällikön silmissä 150-vuotias Vihreä Kemi näyttää oikeasti vihreältä, viettelevältä ja vireältä.

”Viheralueet ja istutukset parantavat ilman laatua ja tekevät kaupungista viihtyisän ja vetovoimaisen. Uudet ajoneuvot ovat niin hiljaisia, että keskikaupungillakin voi kuunnella linnun laulua”, Hiltunen ennustaa.

Tavoitteena ympäristösertifikaatti ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina

Kestävä kehitys edellyttää myös kaupungin organisaatioiden sisäisten toimintojen läpikäyntiä ja uudelleen arviointia ympäristönäkökulmasta. Tarkasteltavaksi otetaan kaikki kaupungin ylläpitämät toiminnot toimistoista kaduille ja päiväkodeista puistikkoihin.

Eri alojen asiantuntijoista koottu monialainen ohjausryhmä ja palkattavan projektityöntekijä kanssa käyvät läpi kaupungin ylläpitämät palvelut ja tehtävät, etsivät ja kehittävät niihin parhaat käytännöt, joista monistetaan kaupungin ympäristönhallintajärjestelmä. Sille on tarkoitus hakea ISO 14001 -sertifikaattia vuoden 2019 aikana.
”Kaupungin pitää itse näyttää omissa toiminnoissaan esimerkkiä asukkailleen”, Jani Hiltunen toteaa.

”Teollisuudessa ympäristöjärjestelmät ovat olleet käytössä pitkään, mutta kaupungeista Kemi on varmasti ensimmäisiä. Näissä asioissa on hyvä edetä ripeästi, uusi kestävän kehityksen toimintamalli tarjoaa seutukunnan yrityksille aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia joita emme nyt vielä edes osaa nimetäkään”, Jukka Vilén sanoo.


Juttu on poiminta Kemiläinen 1/2018 -lehdestä: Teksti Mainostoimisto Reklaami, Kuvat Kemin kaupungin kuvapankki;
Janica Karasti ja Pentti Korpela


Kemiläinen -lehti 1/2018 kokonaisuudessaan sekä aikaisempia lehtiä on luettavissa pdf-muodossa täällä!


ISO 14001

Maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.

Ympäristöjärjestelmässä organisaatio
• sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen
• tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset
• selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä
• asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista
• varaa resurssit
• ylläpitää henkilöstön osaamista
• ohjaa prosesseja ja toimintoja
• varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin
• tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia
• ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen
• ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä
• arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa.

Lähde: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Posted in Yleinen and tagged , , .