Ilmoitus asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 26.3.2018 lähtien

Posted in Yleinen.