100 ideaa

Miten kehittäisit kaupungin keskustaa 30 000 eurolla?

Osallistuva Kemi – Kemin keskustan kehittäminen

Hyvä kemiläinen -haemme 100 ideaa ja ehkä vähän enemmänkin! Kemin kaupunki ottaa kemiläiset mukaan kaupungin keskustan kehittämiseen ja jatkaa hyväksi koettua osallistuvaa budjetointia. Osallistuvan budjetoinnin taustalla on ajatus, että kuntalaiset saavat päättää mihin julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Keskustan kehittämiseen on varattu 30 000 €. Kemiläinen, miten käyttäisit määrärahan keskustan vetovoimaisuuden kasvattamiseksi ja elävöittämiseksi. Kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia kahden viikon ajan (26.2.-11.3.2018) sähköisesti www.otakantaa.fissa ja siellä hankkeen nimi on Osallistuva Kemi – Kemin keskustan kehittäminen.

Posted in Yleinen.