Kemiläinen, voit vaikuttaa uuteen kaupunkistrategiaan

Kemissä valmistellaan uutta kaupunkistrategiaa vuoteen 2030. Strategialuonnos on saatu valmiiksi, ja siihen toivotaan kaupunkilaisten kommentteja ja ehdotuksia. Strategialuonnosta voi lukea ja kommentoida sähköisesti kahden viikon ajan osoitteessa www.otakantaa.fi. Hankkeen nimi on ”Tutustu ja ota kantaa Kemin uuteen kaupunkistrategialuonnokseen!”. Oman mielipiteensä voi jättää 18.3 mennessä.

Kuntalaisia on osallistettu strategiatyöhön jo viime vuoden puolella. Strategiatyön pohjaksi kaupunkilaisilta – päiväkotilapsista ikäihmisiin – on kerätty näkemyksiä siitä, mikä Kemissä on tärkeää ja mihin asioihin Kemin kehittämisessä pitäisi panostaa.

Strategialuonnoksessa ehdotus visioksi 2030 on ”Meidän elinvoimainen Kemi”. Visio koostuu viidestä strategisesta päämäärästä: vetovoimainen kaupunki, hyvinvoivat asukkaat, sujuva arki, kestävä toiminta ja talous sekä selkeä johtaminen ja ketterä organisaatio. Päämäärille on kirjattu myös tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, joiden avulla päämääriä kohti mennään.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voi hyväksyä uuden strategian toukokuussa 2018.

Posted in Yleinen and tagged , , , , .