Kemin kaupungin yhteiskuntasitoumus muovin käytön vähentämisestä

Tiedote 12.3.2018

YK:n jäsenmaat sopivat 25.-27.9.2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti.

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa.

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2017. Kestävän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Käytännön toimet määrittävät kestävän kehityksen sisällön. Yhteiskuntasitoumus muodostuu visiosta ja kahdeksasta tavoitteesta. Visio on: luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.

Tavoitteet ovat: 1.Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin 2. Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta 3. Työtä kestävästi 4. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt 5. Hiilineutraali yhteiskunta 6. Resurssiviisas talous 7. Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat 8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko.

Kaupunginvaltuusto päätti Suomi 100- vuotta juhlapäätöksenä 11.12.2018 sitoutua toiminnassaan edistämään Agenda 2030 – ohjelmassa esitettyjä tavoitteita ja ohjelman tavoitteet huomioidaan myös Kemin uuden kaupunkistrategian laadinnassa. Kaupunginvaltuusto päätti vuodelle 2018 painopisteiksi seuraavat teemat: Terveyttä ja hyvinvointia, Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja ympäristötekoja.

Kemin kaupunginhallitus päätti 12.3.2018 edellämainittuja kaupunginvaltuuston linjauksia tukien antaa yhteiskuntasitoumuksen muovin käytön vähentämisestä kaikessa kaupungin toiminnassa. Päätös tukee vahvasti kaupungin kehittymistä yhdeksi Euroopan bio- ja kiertotalouden mallialueeksi ja se toteuttaa käytönnön tasolla Vihreä ja Kestävä Kemi -ohjelmaa.

Lisätietoja kansliajohtaja Jukka Vilen p:040 486 4101

Posted in Yleinen.