Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017

Kaupungin talous on ylijäämäinen vuonna 2017, tuloslaskelman ylijäämä kasvoi yli 4 M€ ja lainakanta aleni lähes 3 M€, elinkeinohankkeissa hienoa kehitystä matkailussa sekä bio- ja kiertotaloudessa.

Kemin kaupungin 2017 talousvuosi toteutui alkuperäistä talousarviota paremmin, johtuen mm. arvioitua suuremmista maanmyynneistä (Kaidin maakauppa). Kaupungin vuosikate vuonna 2017 oli +6,8 M€ (2,5 M€ v. 2016). Tilikauden ylijäämä oli +2,7 M€ (-1,6 M€ v. 2016). Valtionosuudet toteutuivat lähes budjetoidusti, verotuloissa yhteisövero ylittyi 1,4 M€:lla.

Kemin asukasluku oli vuoden 2017 lopussa 21 256 henkilöä, jossa oli laskua vuodesta 2016 yht. 346 henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttotase olivat negatiivisia. Koko seutukunnan väkiluku väheni 642 hengellä.

Lue tästä linkistä koko tilinpäätöstiedote.

Posted in Yleinen.