Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 28.3.- 27.4.2018 (Sisäsatama ja Meripuisto)

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVÄNÄ 28.3.- 27.4.2018

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa.

SAUVOSAARI:
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.3.2018 päättänyt asettaa Sisäsatamaa ja Meripuistoa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Muutosehdotus koskee Sauvosaaren kaupunginosan kortteleita 160, 162 ja korttelin 169 tontteja 4 ja 5 sekä satama-, venesatama, puisto-, vesi- ja katualueita sekä lisäksi sitovaa tonttijakoa kortteleihin 162 ja 178. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ja ohjata alueen kehittymistä sekä päivittää paikoitus- ja liikennealueet alueen käytön mukaisiksi.

Kaava-asiakirjat

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänä oloaikana tekniselle lautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostilla osoitteeseen tekpa@kemi.fi.

Kemi 28.3.2018
Tekninen lautakunta

Nähtävillä olevat kaavatPosted in Yleinen.