Osallisuus on kokemusta siitä, että omalla mielipiteellä on merkitystä.

Osallistava budjetointi 2018

Kaupunginhallitus päätti, että tehdyistä esityksistä toteututaan tänä vuonna kuntoiluportaat keskusta-alueelle sekä Täiköntorille hankitaan toritoiminnan kehittämistä tukevia myyntikojuja.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kävelykadun ja Täiköntorin kehittämisen osalta asiaa käsitellään hallituksessa myöhemmin keväällä omana asianaan.

Teiden kunnossapitoon ja hiekoitukseen sekä sen poistamiseen liittyvä palaute toimitetaan tekniselle toimialalle huomioitavaksi tulevien vuosien budjetointia tehtäessä.

Ajoksen Natura-alueella sijaitsevan uimarannan osalta kaupunki kiirehtii uimarannan kunnossapitosuunnitelman tekoa Lapin ympäristökeskukselta.

Posted in Yleinen.