Ohjeita sähköiseen asiointiin

Päivähoitopaikan hakeminen
➢ päivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti tästä
➢ jokaiselle päivähoitoa tarvitsevalle lapselle tehdään oma hakemus
➢ saat sähköpostiin vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta mikäli olet hyväksynyt sähköisen tiedoksiannon hakemusta tehtäessä

Hakeminen avoimeen varhaiskasvatuskerhoon
➢ haetaan päivähoitohakemuksella sähköisesti tästä
Päätös päivähoitopaikasta sähköisesti
➢ tieto hoitopaikasta lähetetään asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen tai
puhelimeen ja päätös on nähtävillä asiakkaan tunnistamista vaativassa
sähköisessä asiointipalveluissa
➢ mikäli perhe ei ota myönnettyä hoitopaikkaa vastaan, siitä on ilmoitettava
pikimmiten päätöksessä olevaan puhelinnumeroon

Hoitosopimuksen tekeminen
➢ hoitosopimus tehdään aina kirjallisesti päivähoitopaikassa hoitosuhteen alussa
➢ “sopimus on voimassa” kohtaan merkitään päivämäärä, mistä alkaen hoitopaikka
on myönnetty (uudet asiakkaat)
➢ hoitosopimus on voimassa vähintään kolmen kalenterikuukauden ajan
➢ perhe valitsee viidestä eri vaihtoehdosta tuntirajan, esim. 61-90 h/kk
➢ hoitosopimuksesta rastitaan myös tuloihin liittyvä kohta

Yhteystietojen muuttaminen
➢ osoitetietojen muutos ilmoitetaan lapsen hoitopaikkaan
➢ puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen muutokset asiakas tekee itse sähköiseen
järjestelmään
➢ perhekoon muutoksista ilmoitetaan päivähoitotoimistolle, mahdollinen vaikutus
päivähoitomaksuun

Tulotietojen toimittaminen päivähoitomaksun määräämiseksi
➢ tulotiedot toimitetaan aina päivähoitotoimistoon kaupungintalon 7 kerros tai 1.
kerroksen asiakaspalvelupisteeseen kirjekuoressa osoitettuna
päivähoitotoimistoon tai sähköpostilla henna.kortelainen@kemi.fi
➢ mikäli tulotietoja ei ole toimitettu hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä,
peritään maksu korkeimman mukaan
➢ mikäli maksun saa periä korkeimman mukaan, tulotietoja ei tarvitse toimittaa,
tällöin laitettu hoitosopimukseen rasti ko. kohtaan
➢ jos perheen tuloissa tapahtuu olennainen muutos, perheen tulee toimittaa uudet
tulotiedot

Maksupäätös
➢ asiakasmaksupäätös lähetetään perheelle ennen päivähoitolaskun lähettämistä
➢ asiakasmaksuun vaikuttavat perheen tulot, perheenjäsenten lukumäärä ja
hoitosopimus tunneista
➢ jokainen hoitosopimusmuutos vaikuttaa asiakasmaksuun ja kaikista
hoitosopimusmuutoksista tehdään maksupäätös

Päivähoitolasku
➢ pääsääntöisesti päivähoitolaskun eräpäivä on kuukauden viimeinen päivä
eli tammikuun päivähoitolaskun eräpäivä on helmikuun viimeinen
➢ jos päivähoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään
kuukausimaksua alhaisempana

Hoitopaikan irtisanominen sähköisesti
➢ lapsen päivähoitopaikka sanotaan aina irti sähköisen asioinnin kautta
➢ päivähoitolaskutus päättyy irtisanomispäivään
➢ irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti

Posted in Varhaiskasvatus.