Arctic Business Forum 2018, päivä 2

Kemin kaupunki, Digipolis Oy ja kiinalainen Tungtai capital ltd allekirjoittivat tänään v. 2017 aiesopimukseensa liittyen sopimuksen kiertotalouden innovaatioyhteistyöalustan kehittämisestä. Yhteistyö käsittää kiertotalousinvestointien, tuotekehityksen ja koulutusyhteistyön kehittämistä niin Kemissä kuin Kiinassakin. Tarkoituksena on saattaa yhteen hankkeita, investoreita sekä luoda uusia toimintamalleja mm. ekoteollisuuspuistojen kehitystyöhön ja uusien kiertotaloustuotteiden luomiseksi. Yhteistyöhön tulee liittymään vahvasti myös Lapin ammattikorkeakoulu sekä Kemiin perustetun kiertotalouskeskuksen toiminta.

Lisätietoja: Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen, puh. 040-6739 880.

Kemin kaupunki, Digipolis Oy ja kiinalainen Tungtai capital ltd allekirjoittivat tänään sopimuksen kiertotalouden innovaatioyhteistyöalustan kehittämisestä.

Posted in Yleinen.