Asemakaavojen voimaantulo

Kemin kaupunginvaltuuston 9.4.2018 § 36 hyväksymä PAJARINRANNAN asemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, kortteleita 166 (osa), 175, 176 (osa) ja puisto-, yleinen pysäköinti-, vesi- ja katualueita sekä 13. kaupunginosan, Peurasaaren, puisto-, venevalkama- ja vesialueita.

Kemin kaupunginvaltuuston 9.4.2018 § 37 hyväksymä TORINKULMAN asemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, korttelin 104 tonttia 2.

Asemakaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Kaava-aineisto

Kemi 2.6.2018
Kaupunginhallitus

Posted in Yleinen.