Asemakaavan voimaantulo (Sisäsatama ja Meripuisto)

Sauvosaari

Kemin kaupunginvaltuuston 28.5.2018 § 53 hyväksymä SISÄSATAMAN JA MERIPUISTON asemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, kortteleita 160, 162 ja korttelin 169 tontteja 4 ja 5 sekä satama-, venesatama-, puisto-, vesi- ja katualueita. Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kaava-asiakirjat

Kemi 1.8.2018
Kaupunginhallitus

Posted in Yleinen.