Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnos nähtävänä 29.8. – 27.9.2018

TERVAHARJU, KARJALAHTI JA KIVIKKO:

Asemakaavan muutos, joka koskee Kemin 11. kaupunginosan, Tervaharjun, kortteleita 1156,1173, 1175, katu- ja viheralueita, Kemin 21. kaupunginosan, Karjalahden, yleisen tien aluetta ja kaupunginosan rajaa sekä Kemin 10. kaupunginosan, Kivikon, katualuetta. Kaavan tavoitteena on muuttaa alue voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti työpaikka-alueeksi ja saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle, ohikulkutien varrelle. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esimerkiksi pieniä tuotantolaitoksia, joihin liittyy myymälätiloja.

Mahdolliset huomautukset yllä mainitusta aineistosta on toimitettava kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla sekä tästä linkistä

Posted in Yleinen.