Ilmoitus asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 29.8.2018 lähtien

SAUVOSAARI:

Mansikkanokan asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 148, 161, 164, 168, 171, 173 ja 177 sekä puisto-, katu-, pysäköinti-, vesi- ja venesatama-alueita, on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018 § 6.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä tästä linkistä

Kemi 29.8.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Posted in Yleinen.