Ilmoitus vaiheasemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 26.11.2018 lähtien

Pajusaari:

Metsä Groupin Kemin Pajusaaren tehdasalueen, korttelin 2801 tontteja 1-4 koskeva vaiheasemakaava on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 20.11.2018 § 402. Kaavan tavoitteena on tarkastella alueen rakennussuojeluasioita, suurimpia sallittuja rakentamiskorkeuksia sekä muita tarvittavia hankkeen etenemisen aikana esille nousevia asioita.

Nähtävillä olevat kaavat tästä linkistä

Kemi 24.11.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

 

 

Posted in Yleinen.