Vaiheasemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnos nähtävänä 19.12.2018 – 21.1.2019

PAJUSAARI:

Metsä Groupin Kemin Pajusaaren tehdasalueen vaiheasemakaava, joka koskee korttelin 2801 tontteja 1-4. Kaavassa tarkastellaan alueen rakennussuojeluasioita, suurimpia sallittuja rakentamiskorkeuksia sekä rakennusalueiden ja tonttien rajoja.

Mahdolliset huomautukset aineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Kaava-aineisto on nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla sekä kaavoituksen sivulta (klikkammalla tästä).

Kemi 15.12.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Posted in Yleinen.