Kemin kaupunki on nyt ympäristösertifioitu kunta ensimmäisenä manner-Suomessa

”Prosessi oli haastava paitsi meille myös konsultille”

Kemin kaupungille on myönnetty helmikuussa ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti seuraaville toimialoille ja seuraaviin kohteisiin:

Keskusvirasto: Kaupunginkanslia
Sivistystoimiala: Sauvosaaren koulu
Sosiaali- ja terveystoimiala: Sauvosaaren sairaalan lääkkeiden käsittely, Leipätehtaan toimintakeskus kehitysvammaisille
Tekninen toimiala: Konekeskus, keskusvarasto sekä yleinen energiatehokkuus

Kohteissa energia-asiat olivat valmiiksi sertifikaatin edellyttämässä kunnossa, koska Kemin kaupunki on jo vuodesta 2008 ollut mukana valtakunnallisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Kaikki jätelajikkeet kattava keräysjärjestelmä oli rakennettava tai vähintään aikataulutettava pitävästi, ellei lajittelua ehditty saattaa käyttökuntoon muun muassa katosten rakentamistarpeiden vuoksi.

Energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua oli ohjeistettava.

Turvallisuus on merkittävä kriteeri. Kaupungin oli huolehdittava, että esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteet, kemikaaliluettelot, siirtoasiakirjat, siivouskomerot, ongelmajätteiden käsittely ja sammutuskalusto sekä pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Pelastautumisharjoituksia on järjestettävä säännöllisesti ja dokumentoitava.

Työturvallisuuteen, tulitöihin, ensiapuun ja hygieniaan liittyvien koulutusten on oltava ajantasaisia ja dokumentoituja.

Hankinnoissa on painotettava kestävän kehityksen periaatteita, kuten tuotteiden ja palveluiden elinkaarta.
– Auditoinnissa tarkastetaan, että käytäntö vastaa teoriaa, muistuttaa Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeen projektipäällikkö Eija Kinnunen.
– Koska ympäristösertifiointi on kuntatasolla vielä uutta, prosessi on ollut haastava paitsi meille myös konsultille.

Henkilökuntaa ei ole tarvinnut patistaa toimimaan.
– Päinvastoin olemme joutuneet jarruttelemaan alkuun esimerkiksi kierrätysintoa, koska emme ehtineet rakentaa järjestelmää riittävän nopeasti. Henkilöstön asenne on ollut todella myönteinen, kehuu kansliajohtaja Jukka Vilén.

– Haluammekin haastaa muut Suomen kaupungit toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin ja ottamaan ilmastotyön kiinteäksi osaksi arkea.

Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta.
– Toimintaa tarkastellaan silti välivuosinakin mutta suppeammin, Kinnunen kertoo.

– Sertifiointikohteita voi haluttaessa lisätä auditointien yhteydessä. Seuraavaksi suunnitelmissa on ottaa mukaan kaikki koulut. Samaan aikaan jo sertifioituja toimintoja on jatkuvasti parannettava. Järjestelmä tekee työstä systemaattista ja hyvin johdettua.

Kansliajohtaja Jukka Vilénin mukaan ympäristösertifikaattityö ja toimintojen avaaminen ulkopuolisen arvioijan tutkittaviksi on ollut opettavaista ja kannustavaa.
– Puheiden sijaan meidän on ollut pakko käydä todella lävitse toimintaamme ja vastaisuudessa meidän täytyy kehittää sitä jatkuvasti.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Eija Kinnunen, Vihreä ja kestävä Kemi -hanke, 040 161 6590, eija.kinnunen@kemi.fi

Kansliapäällikkö Jukka Vilén, Kemin kaupunki, 040 486 4101, jukka.vilen@kemi.fi

  • ISO 14001:2015 on kansainvälinen standardi, jonka nimen loppuosa kertoo viimeisimmän uudistamisvuoden (2015). Uudistus on vastannut kasvaviin ympäristöhaasteisiin, ja standardi painottaa aiempaa enemmän esimerkiksi strategisen suunnittelun, johtajuuden, ympäristönsuojelun tason ja elinkaariajattelun merkitystä. Ympäristöjärjestelmän perusperiaate eli PDCA-malli muodostuu sanoista plan, do, check, act eli suunnittele, tee, tarkista, toimi. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen malli.
  • VIHREÄ JA KESTÄVÄ KEMI. Kemin kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2017 lopulla sitoutua YK:n Agenda 2030:een eli kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vihreä ja kestävä Kemi -hanke on yksi sitoutumiseen liittyvistä käytännön työkaluista. Se alkoi kesäkuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeelle on saatu rahallista tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Lapin liitosta. Projektin tavoitteena on luoda Kemin kaupungille ympäristöpolitiikka ja -ohjelma, saada kaupungin toimialat ja sidosryhmät noudattamaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita
Posted in Yleinen.