Kaavoituskatsaus 2019

Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja elinvoimaiselle kaupunkiympäristölle. Kilpailukykyinen tonttitarjonta on kaupungille tärkeää. Kaavoituskatsauksessa esitellään lyhyesti suunnittelussa olevat ja käynnistyvät kaavoituskohteet. Tälle vuodelle esitetyt kohteet tulevat vireille kaupunginhallituksen hyväksyttyä katsauksen. Kaavoituksen tarkoituksena on ohjata kaupungin maankäyttöä ja rakentamista. Kaavoihin on mahdollista vaikuttaa!

 

Kaavoituskatsaus tästä linkistä

 

Tekninen toimiala
Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Posted in Yleinen.