Ilmoitus yleis- ja asemakaavojen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtäville asettamisesta 18.5.2019 lähtien

Yleiskaavojen muutokset:
Kemijokisuun ja Karihaaran sekä pohjoisten alueiden yleiskaavojen muutokset ovat tulleet vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 6.5.2019 § 168.

Asemakaavan muutos:
Sahansaarenkadun ympäristön asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 6.5.2019 § 169.

Metsä Fibre Oy suunnittelee parhaillaan Kemin sellutehtaan uudistamista siten, että paikalle rakennettaisiin Äänekosken mallin mukainen Kemin biotuotetehdas. Vireilletulleilla kaavamuutoksilla tutkitaan tehtaan tarvitsemia liikennejärjestelyjen muutostarpeita.

Kaava-asiakirjat tästä linkistä

Kemi 18.5.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Posted in Yleinen.