Asemakaavojen voimaantulo

Kemin kaupunginvaltuuston 1.4.2019 § 22 hyväksymä Metsä Groupin tehdasalueen vaiheasemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Kemin 28. kaupunginosan, Pajusaaren, korttelin 2801tontteja 1-4.

Kemin kaupunginvaltuuston 1.4.2019 § 25 hyväksymä Hotelli Merihovin asemakaavan muutosta koskevapäätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, korttelin 140 tonttia 7sekä viereisiä katu- ja puistoalueita.

Asemakaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Kemi 25.5.2019
Kaupunginhallitus

 

Hyväksytyt kaavat löytyvät täältä.

Posted in Yleinen.