Asemakaavan voimaantulo

Kemin kaupunginvaltuuston 10.6.2019 § 82 hyväksymä Mansikkanokan asemakaavan muutosta (osa-alue 1a) koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, kortteleita 161, 171 ja 173 sekä puisto-, katu-, pysäköinti-, vesi- ja venesatama-alueita.

Hyväksytyt kaavat löytyvät täältä.

Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kemi 24.7.2019
Kaupunginhallitus

Posted in Yleinen.