Yleis- ja asemakaava valmisteluaineistot sekä kaavaluonnokset nähtävänä 23.9-22.10.2019 (Sahansaarenkadun ympäristö)

YLEIS- JA ASEMAKAAVOJEN VALMISTELUAINEISTOT SEKÄ KAAVALUONNOKSET NÄHTÄVÄNÄ (MRL 62 § ja MRA 30 §)

YLEISKAAVA:

Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaavan sekä pohjoisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Sahansaarenkadun ympäristöä, pidetään nähtävänä 23.9.-22.10.2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

ASEMAKAAVA:
Asemakaavan muutos Sahansaarenkadun ympäristössä Marttalan, Karihaaran, Torvisen ja Vainion kaupunginosissa, pidetään nähtävänä 23.9.-22.10.2019. Muutos koskee kortteleita 427, 431, 435, 441, 448-450, 508-511, 606, 624, 625, 628, 652, 729-731, 759 sekä katu-, pysäköinti-, rautatie-, vesi-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, urheilu ja virkistyspalvelujen alueita. Kaavamuutoksella tutkitaan uuden raideyhteyden rakentamista tehdasalueelle Sahansaarenkadun viereen. Uuden raideyhteyden myötä katujärjestelyihin ja liittymiin sekä mahdollisesti myös rakennusalueisiin tulee muutoksia.

Mahdolliset huomautukset aineistoista pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi, osoitteella tekpa@kemi.fi tai tällä lomakkeella

Kaava-aineistot ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla sekä tästä linkistä.

Kemi 21.9.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

 

Posted in Yleinen.