Avustukset kemiläisille yhdistyksille anottava 31.10.2019 mennessä

Kaupungin yleisavustukset vuodelle 2020

Yleisavustukset kemiläisille yhdistyksille (ry) ovat anottavissa 31.10.2019 mennessä.

Anomukset tulee jättää allekirjoitetulla lomakkeella, joka on saatavissa kaupungin www-sivuilta, osoitteesta www.kemi.fi/asiointi/lomakkeet tai kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä osoitteesta Valtakatu 26, kaupungintalon 1 krs, 94100 KEMI.

Anomuksesta tulee käydä ilmi anottu rahamäärä ja käyttötarkoitus.

Yleisavustusanomukseen on liitettävä jäljennökset:

  • vuoden 2019 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta
  • vuoden 2018 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  • Mikäli anottava summa on korkeintaan 500 €, tulee anomukseen liittää ainoastaan jäljennös vuoden 2018 toimintakertomuksesta.

Kemissä 18.9.2019

KEMIN KAUPUNGINHALLITUS

Posted in Yleinen and tagged , .