Ensimmäiset Vihreä teko -tunnukset Esa ja Pojille ja Rönkä Oy:lle

Vihreä teko -palkitut vasemmalta Esa ja Poikien Esa Pekkala ja Heikki Taanila sekä Rönkä Oy:n toimitusjohtaja Veikko Oljakka.

Vasemmalta Esa ja Poikien Esa Pekkala ja Heikki Taanila sekä Rönkä Oy:n toimitusjohtaja Veikko Oljakka.

Kemin kaupunki on myöntänyt ensimmäiset Vihreä teko -tunnukset.

Kemin kaupunki kannustaa alueen yrityksiä ja muita toimijoita vihreään ja kestävään toimintaan. Vihreä teko -tunnus myönnetään erityisen ympäristöystävälliselle ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiselle toiminnalle.

Ensimmäisenä Vihreä teko -tunnuksen 8.11.2019 saavat:

Esa ja Pojat muovin lajittelun ja hyötykäyttöön keräämisen edistämisestä.

Esa ja Pojat on vuonna 2019 aloittanut kierrätettävän muovijätteen keräyksen Meri-Lapissa. Yritys kerää sekä kotitalouksien että yritysten ja yhteisöjen muovijätettä. Tämä on mahdollistanut ja lisännyt lajittelua ja kierrätystä.

Rönkä Oy siirtymisestä täysin kierrätettäviin pakkauksiin.

Rönkä Oy on vuonna 2019 siirtynyt täysin kierrätettäviin valkoisiin muovipakkauksiin aiempien mustien sijaan. Pääsääntöisesti mustaa muovia ei voi kierrättää normaalissa muovijakeessa, vaan se päätyy energiajätteeseen.

Molempien yritysten Vihreät teot lisäävät alueelta kierrätykseen päätyvän muovin määrää huomattavasti ja edistävät siten merkittävästi sekä Vihreän ja kestävän Kemin ympäristötavoitteita että kansallisia ja kansainvälisiä kierrätysastetavoitteita.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Eija Kinnunen, Vihreä ja kestävä Kemi -hanke, 040 161 6590, eija.kinnunen@kemi.fi

Posted in Ei kategoriaa, Vihreä ja kestävä Kemi, Yleinen.