Lapin museoista valtakunnallisia ja alueellisia vastuumuseoita

Lapin museoita on nimetty Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 1.11.2019 valtakunnalliseksi ja alueellisiksi vastuumuseoiksi vuoden 2020 alusta alkaen. Nimitys liittyy valtakunnalliseen museotoiminnan uudistukseen, jossa järjestetään uudelleen museoiden vastuita, rakenteita ja rahoitusta. Uudistettu museolaki (314/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Valtakunnallisten ja alueellisten vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä säädetään museolain 7 ja 8 §:ssä.

Nykyinen maakuntamuseoiden järjestelmä syntyi 1980-luvulla. Tuolloin Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi 22 maakuntamuseota, joille valtionosuus myönnettiin alueellisten tehtävien perusteella 10 prosenttiyksiköllä korotettuna. Nämä museot ovat pääosin kuntien ylläpitämiä, vaikka niiden toimialueet laajenevat kuntarajojen yli maakuntaan. Museot ovat neuvotelleet toiminnan painopisteistä ja tavoitteista joka neljäs vuosi Museoviraston johdolla.

Tämän järjestelmän heikkoutena on ollut, että alueelliset palvelut eivät ole olleet kaikkialla Suomessa samalla tasolla, ja että joissain määrin tehtävät ovat olleet jäsentymättömiä eikä niiden toteutumista ole tehokkaasti seurattu. Järjestelmää uudistettaessa onkin otettu tavoitteeksi tasapainottaa alueellisen museopalvelun tarjonta, alueiden tarpeet ja rahoituksen rakenne. On tärkeää, että rakenteet ja rahoitusjärjestelmä tukevat tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa ja mahdollistavat palveluiden järjestämisen kattavasti koko maassa.

Museoiden haku uuden järjestelmän piiriin päättyi 20.2.2019. Nimettyjen museoiden osalta vahvistettiin myös erityisesti vastuumuseotehtävän hoitoon kohdistettu henkilötyövuosimäärä. Näiden osalta valtionosuutta maksetaan 85 % vahvistetusta yksikköhinnasta. Tämä tarkoittaa Lapin maakuntamuseolle 4, Rovaniemen taidemuseolle 1,5, Tornionlaakson museolle 3,3, Kemin taidemuseolle 1,3 ja Saamelaismuseo Siidalle 2,5 henkilötyövuotta. Samalla ministeriö vahvisti vuoteen 2022 ulottuvan päätöksen valtionosuuksista ja rahoitussuunnitelmasta, joka on poikkeuksellisesti kolmivuotinen. Jatkossa toiminta- ja rahoituskausi on nelivuotinen.

Vastuumuseoiden tehtäviin sisältyvät museotoiminnan edistäminen alueella, kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävät ja kulttuuriperinnön, taiteen ja visuaalisen kulttuurin kehittämis- ja asiantuntijatehtävät. Alueellista museotyötä on myös luonnonperinnön tallentaminen ja siihen liittyvä yhteistyö.

Lapissa museot jatkavat pääosin samoilla toimialueilla kuin aikaisemminkin. Merkittäviä uudistuksia uuden museolain ja vastuumuseotehtävän myötä on kaksi. Museon erityisesti kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävät muuttuvat lakisääteisiksi ja kokonaisvaltaisesti suunnitelmalliseksi. Ensimmäinen suunnitelmakausi kattaa vuodet 2020-2022. Toinen merkittävä uudistus on museon viranomaistehtävien ja myös valtion rahoituksen lisääntyminen erityisesti kulttuuriympäristöön liittyvien tehtävien osalta.

 

Lisätietoa:

Päätös valtionosuuden piiriin otettavista museoista ja niiden valtionosuuksista tehty (OKM 1.11.2019):

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paatos-valtionosuuden-piiriin-otettavista-museoista-ja-niiden-valtionosuuksista-tehty?fbclid=IwAR3BBGJvM52uQx7XvArclK-VPeFLm5q8L7IFsS8ur-nZetw7kkpKRu_YAaw

Mahdollisuuksien museo – Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160600

 

Lisätietoja:

Museonjohtaja Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseo (Rovaniemi), hannu.kotivuori@rovaniemi.fi

 

Museonjohtaja Minna Heljala, Tornionlaakson maakuntamuseo (Tornio), minna.heljala@tornio.fi

 

Museonjohtaja Sari Valkonen, Siida (Inari), sari.valkonen@samimuseum.fi

 

Museonjohtaja Hilkka Liikkanen, Rovaniemen taidemuseo (Rovaniemi), hilkka.liikkanen@rovaniemi.fi

 

Museotoimenjohtaja Kari Silvennoinen, Kemin taidemuseo / Aluetaidemuseo (Kemi), kari.silvennoinen@kemi.fi

Posted in Yleinen.