Yleiskaavan valmisteluaineiston sekä kaavaluonnosten toinen nähtävilläpito (MRL 62 § ja MRA 30 §) 13.11. – 9.12.2019 (Sahasaarenkatu)

YLEISKAAVA: Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaavan sekä pohjoisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Sahansaarenkadun ympäristöä, pidetään nähtävänä 13.11.-9.12.2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Aiemmin nähtävänä pidettyjen kaavaluonnosvaihtoehtojen liikennejärjestelyjä on muokattu saatujen mielipiteiden pohjalta ja laadittu kaksi uutta kaavaluonnosvaihtoehtoa (VE5 ja VE6). Luonnokset pidetään nähtävillä yllämainittuna ajankohtana.

Mahdolliset huomautukset aineistoista pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti 9.12.2019 kello 15:30 mennessä Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi tai tällä lomakkeella.

Kaava-aineistot ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, pääkirjaston lehtilukusalissa sekä tästä linkistä.

Kemi 13.11.2019 Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Posted in Yleinen.