Sahansaarenkadun yleiskaavan yleisötilaisuus 27.11.2019 kello 16:00 K-Market Karihaara

TIEDOTE 18.11.2019

Sahansaarenkadun muutoksen vaikutusalueen asukkaille, maanomistajille ja muille osallisille

Yleisötilaisuus 27.11.2019 kello 16:00

Sahansaarenkadun ympäristöä koskeva yleiskaava- ja liikenneverkkovaihtoehdot pidetään nähtävänä 13.11.-9.12.2019 osallisten kuulemista varten. Asiaan liittyvä yleisötilaisuus pidetään K-Market Karihaaralla 27.11.2019 kello 16:00. Tilaisuudessa keskustellaan saatujen mielipiteiden pohjalta muokatusta aineistosta sekä tutustutaan kä-velykierroksella laadittujen suunnitelmien ja ratkaisujen periaatteisiin.

Aiemmin nähtävänä pidettyjen kaavaluonnosvaihtoehtojen liikennejärjestelyjä on muokattu saatujen mielipiteiden pohjalta ja laadittu kaksi uutta kaavaluonnosvaihtoehtoa (VE5 ja VE6). Aineisto on nähtävillä kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, pääkirjaston lehtilukusalissa sekä tästä linkistä.

Yleisötilaisuudessa esitettyjen mielipiteiden lisäksi aineistosta voidaan jättää myös huo-mautus toimittamalla se kirjallisesti tai suullisesti 9.12.2019 kello 15:30 mennessä Tek-nisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi sekä tällä lomakkeella.

Kemi 18.11.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Posted in Yleinen.