Kaupunginjohtajan katsaus: Talousarvioehdotus vuodelle 2020 – kaupungin talouden suunta on oikaistava

Kemin kaupungin talous on luisunut selvään epätasapainoon vuosina 2018–2019, kun käyttötalouden alijäämä vuosittain on painumassa 8–10 milj. euroon ja lainakanta on noussut yli 100 milj. euron. Heikon käyttötalouden lisäksi kaupungilla on suuri 40 milj. euron investointipaine tulevan 4–5 vuoden aikana. Tämä epäyhtälö on oikaistava omilla toimenpiteillä viipymättä, jotta tuleville valtuustokausille ei jäisi lähellä kriisikuntaa olevaa perintöä. Valtuusto linjasi 10.6. kokouksessaan 3 miljoonan euron talouden tervehdyttämisohjelman, jota on huomioitu toimialojen talousarvioesityksissä. Tämän lisäksi tilaajatiimi esitti lisäkarsintoja budjettiesitykseen syksyllä heikentyneen, erityisesti verotuloista ja sote-menoista johtuvan, taloustilanteen oikaisemiseksi vuodelle 2020.

Kaupungin v. 2020 talousarvioesitys on tasapainossa, mutta sisältää tiettyjä riskejä esim. sosiaali- ja terveystoimen subjektiivisiin oikeuksiin sekä sairaanhoitopiirin liittyvissä menoissa. Vuosikate on 5,5 milj. euroa (114 % poistoista) ja tilikauden tulos on 665 000 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen menot ovat 170,8 milj. euroa, joka on noin 0,5 % pienempi kuin vuoden 2019 tilinpäätösarvio. Tuottajalautakuntien ehdotusten jälkeen talousarvio on tasapainotettu karsimalla käyttötalouden menoja n. 2,3 milj. euroa, lisäämällä konserniyhtiötuloutusta 1,5 milj. euroa ja korottamalla yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,11 %-yksikköä. Vuoden 2020 tuloveroprosentti säilyy entisenä, 21,75. Valtionosuudet kasvavat vuoteen 2019 verrattuna n. 3,4 milj. euroa.

Suunnittelukaudella kaupungin investointitaso on bruttona vähintään 40 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat Pajarinrannan päiväkoti, 4,9 miljoonaa euroa, Uimahallin peruskorjaus 11,5 milj. euroa ja Sahasaarenkadun liikennejärjestelyt 7,2 milj. euroa. Karihaaran koulukeskuksen eri vaihtoehdot ja toteuttamisaikataulu ovat vielä harkinnassa ja päätöksiä tehdään ensi keväänä osana kouluverkkosuunnitelman päivitystä. Vaihtoehtojen hintahaarukka on noin 12–15 milj. euroa (aikataulutus avoin, ei sisälly suunnittelukauden lukuihin), lähinnä yläkoululinjauksista riippuen. Vuonna 2020 investoinneista 1,26 milj. euroa kohdistetaan yhdyskuntatekniikkaan (tiestö ym.). Suunnittelukauden investointeja joudutaan osittain kattamaan lainalla. Lainakanta nousee suunnittelukaudella runsaalla 6 milj. eurolla, yli 110 milj. euroon. Tämän lisäksi kaupunkikonsernissa on suuria lainanottopaineita investointien vuoksi (mm. Ajoksen Sataman kehittäminen sekä Kemin Energian kaukolämpökattila). Nämä kaikki yhteensä nostanevat koko konsernin lainakannan lähemmäs 170 milj. euroa vuoteen 2023 mennessä.

Kaupunkikonsernin kehitystyössä keskiössä on ollut ja tulee kaupunkistrategian 2030 mukaisesti olemaan bio- ja kiertotalous, Vihreä Kemi sekä matkailu, joissa on hyviä aihioita ja kasvunäkymiä. Erityisesti panostuksen keskiössä on merellisyys ja ympärivuotisuus sekä ekologisuuden kasvu kaikessa toiminnassa. Matkailun ympärivuotinen Lumilinna -konsepti valmistui alkuvuodesta 2019 ja kaupunki investoi taloussuunnitelmakaudella mm. Mansikkanokan ja Sisäsataman yhdistävään matkailubulevardiin. Metsä Fibre / Metsä Group -konserni valmistautuu päättämään biotuoteinvestoinnista Kemiin vuoden 2020 aikana. Hanketta koskeva ensimmäinen asemakaavamuutos tehdasalueella on jo lainvoimainen sekä Sahasaarenkadun ja kaupungin pohjoisosien liikennejärjestelyjä koskevat kaavamuutokset ovat juuri nähtävillä. Tehdashanke toisi luonnollisesti huomattavan piristysruiskeen seudun aluetalouteen sekä mahdollistaisi vetovoimaisen kiertotalousekosysteemin jatkokehittämisen Kemissä. Kaupunki/Digipolis Oy on tehnyt TEM:lle ja Sitralle ehdotuksen pysyvän Suomen teollisen kiertotalouskeskuksen kumppanuudesta ja rahoittamisesta. Odotamme valtiolta vastausta ehdotukseemme lähikuukausina.

Kemin kaupungin 150 juhlavuotta on juhlittu monin tavoin kuluvana vuonna. Kiitän kaikkia tapahtumiin ja järjestelyihin osallistuneita tahoja hienosta juhlavuodesta. Juhlavuotemme aikana arki on iskenyt rajusti taloushaasteiden osalta, joita on nyt ratkottava omilla toimenpiteillä päättäväisesti. Odottamalla ja itsestään asiat eivät ratkea myönteisesti ja tähän työhön tarvitsemme päätöksenteon ja koko organisaation aiempaa laajempaa sekä tosiasiat tunnustavaa konsensusta ja sitoutumista. Työn alla olevan organisaatiouudistuksen tulevalle valtuustokaudelle tulee tukea tätä tuottavuuden lisäämisen tavoitetta osaltaan.

Kemissä 24.11.2019

Tero Nissinen

kaupunginjohtaja

(kaupunginhallitus käsitteli 25.11. ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2020–23 taloussuunnitelmaa)

Posted in Yleinen.