Peurasaarenrannan asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset nähtävänä 27.12.2019 – 27.1.2020

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla.

Peurasaari: Asemakaavan muutos ja laajennus koskien 13. kaupunginosaa, Peurasaarta sekä Kalkkinok-kaa ja Laitakaria, on käynnissä. Muutos koskee kortteleita 1306, 1313, 1315, 1323, 1328, 1331-1335, 1341, 1342, 1347, 1350, 1355, 1359 ja 1360 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja vesialuetta sekä Laitakarin ja Kalkkinokan niemen osalta osin asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaavamuutoksella tutkitaan muun muassa uuden asuinrakentamisen sijoittamista nk. entiseen pienteollisuuskortteliin 1306 sekä Kalkkinokan niemelle. Muutoksessa selvitetään myös Ajokseen kulkevan radan siirtämistarvetta yleiskaavan mukaiselle sijainnille Peurasaarentien itäpuolelle. Muutokseen sisältyy myös muiden kortteleiden aluevarausten ja käyttötarkoitusten tarkastelua, mukaan lukien pienveneiden talvisäilytysalueen kaavoittaminen vedenpuhdistamon kaakkoispuolelle.

Nähtävillä olevat kaavat tästä linkistä

Aineisto pidetään nähtävillä osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Kaupunki toivoo aktiivista vuorovaikutusta yhteisen kaupungin suunnitteluun. Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet aineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi tai tällä lomakkeella.

Kemi 21.12.2019 Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Posted in Yleinen.