Sahansaarenkadun ympäristön yleis- ja asemakaavan ehdotusaineistot nähtävänä 27.12.2019 – 27.1.2020

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa.

Yleiskaava:

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2019 § 449 päättänyt asettaa Sahansaarenkadun ympäristöä koskevan yleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA § 27). Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Asemakaava:

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.12.2019 § 131 päättänyt asettaa Sahansaarenkadun ympäristöä koskevan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA § 27). Muutosehdotus koskee Marttalan kaupunginosan kortteleita 427, 431, 435, 441, 448-450, Karihaaran kaupunginosan kortteleita 508-511, Torvisen kaupunginosan kortteleita 606, 624, 625, 628, 652, Vainion kaupunginosan kortteleita 729-731 ja 759 sekä näille alueille sijoittuvia katu-, pysäköinti-, rautatie-, vesi-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher-, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa niin, että Sahansaarenkadun alueen liikenneverkkoa voidaan kehittää vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita samalla alueen liikenneturvallisuutta parantaen.

Kaava-aineistot tästä linkistä

Mahdolliset muistutukset yllä mainituista kaavaehdotuksista on toimitettava kirjallisesti nähtävänä oloaikana yleiskaavan osalta kaupunginhallitukselle osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kemi.fi ja asemakaavan osalta tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen tekpa@kemi.fi, tai tällä lomakkeella.

 

Kemi 21.12.2019

Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Posted in Yleinen.