Kemin kaupungin rakennusjärjestyksen uusimistyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä rakennusjärjestysluonnos on nähtävillä 29.1. – 28.2.2020

Kemin kaupungin rakennusjärjestys tullaan uudistamaan vuoden 2020 kevään ja kesän aikana.

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja rakennusjärjestysluonnos ovat nähtävillä (MRL 15 § ja 62 §) edellä mainittuna ajankohtana Kemin kaupungintalon 5. krs:n ilmoitustaululla ja pääkirjaston lehtilukusalissa. Asiakirjat löytyvät tästä linkistä.

Rakennusjärjestyksestä kehitetään entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena on selkeyttää lupamenettelyjä pyrkien samalla mahdollisuuksien mukaan joustaviin käytäntöihin. Valmistelussa on tarkoitus myös huomioida lähialueen kuntien määräyksiä ja yhtenäistää näin alueellisia käytäntöjä.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestyksen luonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Kemin kaupungin rakennusvalvontaan osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Lisätietoja:    Rakennustarkastaja Mika Tiiro, mika.tiiro@kemi.fi, p.0400 698 847

Kemi 29.1.2020
Kemin kaupunki / Tekninen lautakunta

Posted in Yleinen.