Ensimmäiset Vihreä teko -tunnukset Esa ja Pojille ja Rönkä Oy:lle

Vihreä teko -palkitut vasemmalta Esa ja Poikien Esa Pekkala ja Heikki Taanila sekä Rönkä Oy:n toimitusjohtaja Veikko Oljakka.

Vasemmalta Esa ja Poikien Esa Pekkala ja Heikki Taanila sekä Rönkä Oy:n toimitusjohtaja Veikko Oljakka.

Kemin kaupunki on myöntänyt ensimmäiset Vihreä teko -tunnukset.

Kemin kaupunki kannustaa alueen yrityksiä ja muita toimijoita vihreään ja kestävään toimintaan. Vihreä teko -tunnus myönnetään erityisen ympäristöystävälliselle ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiselle toiminnalle.

Ensimmäisenä Vihreä teko -tunnuksen 8.11.2019 saavat:

Esa ja Pojat muovin lajittelun ja hyötykäyttöön keräämisen edistämisestä.

Esa ja Pojat on vuonna 2019 aloittanut kierrätettävän muovijätteen keräyksen Meri-Lapissa. Yritys kerää sekä kotitalouksien että yritysten ja yhteisöjen muovijätettä. Tämä on mahdollistanut ja lisännyt lajittelua ja kierrätystä.

Rönkä Oy siirtymisestä täysin kierrätettäviin pakkauksiin.

Rönkä Oy on vuonna 2019 siirtynyt täysin kierrätettäviin valkoisiin muovipakkauksiin aiempien mustien sijaan. Pääsääntöisesti mustaa muovia ei voi kierrättää normaalissa muovijakeessa, vaan se päätyy energiajätteeseen.

Molempien yritysten Vihreät teot lisäävät alueelta kierrätykseen päätyvän muovin määrää huomattavasti ja edistävät siten merkittävästi sekä Vihreän ja kestävän Kemin ympäristötavoitteita että kansallisia ja kansainvälisiä kierrätysastetavoitteita.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Eija Kinnunen, Vihreä ja kestävä Kemi -hanke, 040 161 6590, eija.kinnunen@kemi.fi

Näkövammaisten myyntinäyttely

Sokeain viikon tapahtuma  to   14.11.klo 10-14  sairaalan aulassa.

Näkövammaisten käsityöntekijöiden myyntinäyttely ja apuväline-esittely.

Vain käteinen raha!

Tervetuloa!

Kemin keskustan kehittäminen alkaa – kaupunki kutsuu kiinnostuneet mukaan

Kaupunki kutsuu kiinnostuneet investorit, toimijat, sijoittajat ja kehittäjät mukaan keskustan kehittämishankkeeseen

Kemin kaupunki käynnistää keskustan kehittämishankkeen vuorovaikutteisella ja konsulttivetoisella maankäytön suunnittelutyöllä. Kehittämiskohteena ovat Täikön toria ympäröivät korttelit sekä rautatieaseman alue. Tavoitteena on kaupunkimiljöön ja sen palvelutarjonnan parantaminen, matkailun kehittäminen, asuin- ja työpaikkojen lisääminen sekä kansainvälisen vetovoiman kasvattaminen.

“Vihreä Kemi on arvo, joka toimii myös kehittämishankkeen punaisena lankana. Tulevaisuudessa haluamme olla kestävä, tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita palveluita tuottava ja resursseja mahdollisimman vähän kuluttava kaupunki”, kertoo kaupungin suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen. “Kaupunki pyrkii toimillaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, elinvoimaisuuden edesauttamiseen sekä kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantamiseen. Haluamme tarjota entistä paremmat palvelut ja puitteet niin Kemin asukkaille kuin matkailijoillekin”.

Kehittämistyön aikaisesta vuorovaikutuksesta vastaava arkkitehti Aleksi Rastas MUUAN Oy:stä kertoo, että Täikön tori ja sen lähiympäristö yhtenä tärkeimmistä saapumisen paikoista luovat mielikuvan Kemistä ja ne toimivat Kemin käyntikorttina. ”Suunnittelualueena paikka on herkkä ja siksi kehittämisen tulee olla harkittua, hallittua ja strategista toimintaa. Tarkkaa suunnittelualuetta on työn alussa hankala määritellä, vaan kokonaiskuva tulee selviämään työhön liittyvien kumppaneiden kiinnostusten sekä yhdessä määriteltävien tavoitteiden kautta.”

Kaikki toimenpiteet vaativat investointeja, siksi mukaan kutsutaankin kehittämisestä kiinnostuneita tahoja

Tehtävän työn tavoitteena on löytää sidosryhmien yhteinen palvelukonsepti, jonka perusteella selvitetään potentiaaliset kehittämisalueet ja niiden tulevaisuuden sisältö uudistettavan torin ympäristössä. Kehittämistyön aikana muotoillaan vetovoimaisia investointimahdollisuuksia, joiden toteutukseen on olemassa taloudelliset realiteetit. ”Emme halua rajoittaa kehittämistä ja konseptia liiaksi, vaan tahdomme luoda vuorovaikutteisen kehittämisprosessin, jonka kautta sekä kemiläiset sidosryhmät että suuremmat investorit pääsevät osallistumaan hankkeeseen ja rakentamaan kokonaiskuvaa yhdessä”, kertoo kaupungin elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff.

Asema-alueen osalta yhteistyökumppaniksi on jo liittynyt aseman kiinteistöt omistava Senaatin Asema-alueet Oy. Kytkemällä aseman alue osaksi kehittämistyötä ja uudistuvaa toriympäristöä luodaan monipuolisempia, vetovoimaisempia ja kiinnostavampia investointimahdollisuuksia tarjoava suunnitelma. ”Rautatieasemilla ja niiden ympäristöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden keskusta-alueiden asumisen, palveluiden ja liikkumisen suunnittelussa ja järjestämisessä.”, kertoo Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen. ”Meistä kaupungit ja kunnat saavat tehokkaan ja osaavan kumppanin asema-alueidensa uudistamiseen ja kestävään kaupunkikehitykseen.”

Teollisuuden ja matkailun investoinnit luovat kysyntää myös keskustan palveluiden kehittämiselle

Kemin vetovoima ulottuu paitsi matkailuun, myös teollisuuteen. Metsä Groupin uusi biotuotetehdas työllistää jo itsessään 250 henkilöä ja rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on lähes 10 000 henkilötyövuotta ja tuotantoketjussa arvioidaan projektin aikana olevan noin 15 000 henkilöä. Työikäisen väestön asumis- ja palvelutarpeet on huomioitu myös keskustan kehittämishankkeessa. Elinkeinopäällikkö Feodoroff näkee investoinneissa suuria mahdollisuuksia kaikilla toimialoilla: ”Totta kai tällaiset hankkeet luovat työpaikkoja paitsi itse tehtaalle ja rakennusvaiheeseen, mutta myös koko tuotantoketjuun ja asukkaiden palvelutarjontaan.”

Kemi tunnetaan myös voimakkaasti kasvavana matkailukohteena ja Kemin Matkailu Oy valittiinkin Vuoden kotimaan matkailuyritykseksi 2019 sekä matkailun kasvu open 2019 voittajaksi. Ympärivuotisen matkailun kasvu on pitkällisen kehityksen tulos ja majoituspalveluiden tarve on sen myötä kasvanut – ja jatkaa kasvuaan yhä. ”Hotelli- ja matkailupalveluille on meillä kysyntää, se on sanomattakin selvää. Kaupungin puolelta haluamme mahdollistaa molempien alojen kasvun ja edesauttaa uusien yritysten syntymistä ja kasvua”, Feodoroff kertoo. Toriympäristö mahdollistaakin myös hotellien rakentamisen keskeiselle paikalle rautatieaseman ja palveluiden läheisyyteen.

www.keminkeskusta.fi

Hankkeen aikaisen viestinnän tarkoitus on tehdä kehittämisestä näkyvää ja mahdollistaa kehittämisestä kiinnostuneiden sidosryhmien löytyminen hankkeen piiriin. Hankkeelle avattu verkkosivusto www.keminkeskusta.fi toimii hankkeen pääasiallisena tiedotuskanavana ja viestintäväylänä, jonka kautta kiinnostuneet tahot voivat olla yhteydessä hanketyöryhmän edustajiin. Lähitulevaisuudessa sivustolla toteutetaan myös kysely kaupunkilaisille. ”Haluamme tehdä kemiläisille parempaa Kemiä, joten paikallistuntemusta ja uudenlaisia näkemyksiä toivotuista palveluista ja toiminnoista kaivataan”, kertoo Ville Husa viestintätoimisto Várrista.

Yhteystiedot:

Jukka Feodoroff
Elinkeinopäällikkö
040 480 1067
jukka.feodoroff@kemi.fi

Jani Hiltunen
Suunnittelupäällikkö
040 359 3593
jani.hiltunen@kemi.fi

Aleksi Rastas
Arkkitehtikonsultti, MUUAN
045 675 8700
aleksi.rastas@muuan.fi

Ville Husa
Viestintä, Várri
040 721 1102
ville@varri.net

Muovin saa kiertoon kotipihasta omakotialueellakin – Kemiläinen 3/2019 on ilmestynyt

Kemin kaupungin tuoreimman tiedotuslehden teema on Vihreä ja kestävä Kemi.

Toimitus vieraili Karihaaran koululaisten Learning Caféssa eli oppimiskahvilassa kuulemassa, miten nuoret ideoivat ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.

Lukiolaiset pohtivat omalla (keski)aukeamallaan kasvissyöntiä ja kestävää Kemiä.

Muovipakkausten kierrätys etenee Kemissä jättiharppauksin, koska paluumuuttaja Heikki Taanila otti hankkeen sydämenasiakseen.

Muita aiheita:

Ruma Kemi -kysely tuotti pysyviä parannuksia.

Lahjan Paikka on gluteeniton myymälä, jollaisia Suomessa on erittäin harvassa.

Mitä tapahtuu Lastenkulttuurikeskuksen katon alla? Entä Taiteiden yö -tapahtumassa?

Kaupungin tiedotuslehti Kemiläinen ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Numero 3/2019 jaetaan kemiläisiin kotitalouksiin keskiviikkona 16. lokakuuta. Lehden pdf-versiot vuodesta 2012 ovat luettavissa osoitteessa:

http://www.kemi.fi/palvelut/viestinta/kemin-kaupungin-tiedotuslehti/

Sieltä löytyy myös tuorein numero, jonka suora linkki on:

http://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2019/10/kemilainen-3-2019.pdf

Uusi terveyskeskus keskeiselle paikalle

Kemin uusi terveyskeskus sijoitetaan kiinteistöön Valtakatu 6. Kaupunginhallitus hyväksyi rakennuksen vuokrasopimuksen kokouksessaan 14.10.2019.
Kiinteistöön tehdään mittavat muutostyöt, käytännössä vanhasta rakennuksesta jäävät jäljelle ainoastaan ulkoseinät ja taukotilan retrovalaisimet. Myös talotekniikka uusitaan täydellisesti.
Ensimmäistä kertaa sitten terveyskeskuksen perustamisen 1970-luvun alkupuolella kaikki terveydenhuollon yksiköt sijoittuvat saman katon alle ja tiloihin, jotka on suunniteltu terveydenhuollon toimintaa varten. Vastaanotot, suun terveydenhuolto ja fysioterapia tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, neuvolapalvelut tuottaa kaupunki.
Muutostyöt on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu Oy.
Lisätietoja: vastaava.laakari@kemi.fi

Hyvinvointiauto Onni kiertää Kemissä kolmesti syksyn aikana

Lapin ammattikorkeakoulun valkoinen pakettiauto, jossa järjestetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittauksia.Terveys- ja hyvinvointiauto Onnin reitti ja aikataulu 9. lokakuuta, 20. marraskuuta ja 5. joulukuuta:

kello 9.30–10.00 toimintakeskus Koivuranta, Ajos,

kello 10.30–11.00 Rytikarin työväentalo,

kello 12.00–12.30 seurakuntakeskus Hopealyhty,

kello 14.30–15.00 Purolan palvelukeskus.

Onnia ohjaa Lapin ammattikorkeakoulu. Autossa voi tarkistuttaa verensokerin, hemoglobiinin, kolesterolin, verenpaineen sekä käden puristusvoiman. Mittauksia tekevät Hyvinvointipysäkin opiskelijat yhdessä opettajien kanssa.

Osa mittauksista on maksullisia.

Hinnat:

Pakettitarjous 10 e, hemoglobiinin, verensokerin ja kokonaiskolesterolin mittaus.

Erikseen 4 e hemoglobiini tai verensokeri.

Erikseen 6 e kokonaiskolesteroli.

Erikseen 16 e, kolesterolierittely.

Hyvinvointipysäkiltä saa lisätietoja tapahtumista, puh. 040 7412 908, hyvinvointipysakki@lapinamk.fi

Kuivanuoron ja Paavonkarin venesatamiin kunnostettu noin 90 talvisäilytyspaikkaa

Kemin kaupunki on kunnostanut Kuivanuoron venesatamaan noin 60 ja Paavonkarin venesatamaan noin 30 talvisäilytyspaikkaa. Kummallakin alueella isoille veneille on varattu kymmenkunta paikkaa.

Kuivanuoron venesataman säilytyspaikat ovat myös Hahtisaaren venesataman vuokraajien käytössä.

Säilytys oli aiemmin vapaamuotoista. Nyt veneille on merkitty numeroidut ruudut, jotka muuttuvat myöhemmin maksullisiksi.

“Vapaa paikka varataan ottamalla yhteyttä kaupungin asiakaspalveluun, joka pitää yllä rekisteriä”, kertoo työnjohtaja Pekka Haapaniemi.

“Henkilö- ja yhteystiedot sekä valitun paikan numero ilmoitetaan ennen veneen siirtoa talvisäilytyspaikkaan.”

Kunnostustöissä satamista löytyi viitisentoista niihin unohtunutta lahonnutta venettä. Uudessa järjestelmässä väärissä paikoissa olevat veneet ja tarvikkeet siirretään pois.

Mansikkanokan talvisäilytysalue on vielä kauden 2019–20 käytössä. Korvaava paikka rakennetaan Peurasaareen kesällä 2020.

Asiakaspalvelupiste:

Valtakatu 26, kaupungintalon ala-aula

040 680 3120

asiakaspalvelu@kemi.fi

Avoinna ma–pe kello 8.30–15.30.

Sähköautot kuljettavat varastotuotteet ja postit

Kemin kaupungin keskusvaraston kuljetuksissa on käytössä sähköllä toimiva Nissan-merkkinen pakettiauto, jolla sisäiset tavarakuljetukset hoituvat ympäristöystävällisesti.  Toinen sähkökäyttöinen auto on tilapalvelun käytössä.

Kaupungille on tulossa lisää sähköautoja käyttöön vuoden 2019 aikana.

Kaupungin omat sähköautot latautuvat tallissa yön ajan ja niiden päivittäinen kuljetusreitti on noin 80 kilometriä.

Kemistä löytyy sähköauton latauspisteitä Kauppakadulta Osuuspankin konttorin luota sekä Lapin Ammattikorkeakoulun parkkipaikalta.

Tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa tänään 25.5.2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa tänään perjantaina 25. toukokuuta. Asetus tuo uusia tehtäviä rekisterinpitäjille sekä uusia oikeuksia rekisteröidyille.

Kemin kaupungin verkkosivulle kemi.fi/asiointi/tietosuoja on kerätty lisätietoa tietosuoja-asetuksesta ja sen soveltamisesta.

Eri rekistereistä laaditut selosteet: kemi.fi/asiointi/rekisteriselosteet

Lisätietoja tietosuoja-asetuksesta löytyy esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi

Kemin kaupungin tietosuojavastaavalta voit kysyä lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tietosuojavastaava@kemi.fi

Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää laitosäänestyksen seuraavissa laitoksissa:

 • Keskustan palvelutalo
 • Syväkankaan palvelutalo
 • Oklaholman palvelutalo
 • Palvelukoti Iltarusko
 • Vanhainkoti Nestori
 • Risteys (ent. Kiveliönkoti)
 • Kivikon Pirtti
 • Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla
 • Palvelukoti Apila
 • Kivikankaan palvelukoti
 • Länsi-Pohjan keskussairaala
 • Sauvosaaren sairaala
 • Palvelukoti Meripuisto
 • Purolan palvelukeskus
 • Pienkoti Akseliina
 • Pohjantähden palvelukoti
 • Sotainvalidien palvelutalo Tammenlehvä
 • Hoivakoti Herukka
 • Palvelukoti Merituuli
 • Hoivakoti Tervarinne
 • Metsäkummun Hoivakoti

Laitoksiin on toimitettu aikataulu. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii Anja Holpainen, 040 548 1974.

Kotiäänestykseen ilmoittauduttava viimeistään 16.1. klo 16 mennessä.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ota yhteyttä oman kotikuntasi keskusvaalilautakuntaan.

Vanhemmat

Kemiläisille huoltajille: Koko Kemi kasvattaa!

Vanhempainilta tiistaina 10.10.2017 klo 18 – 20 Kulttuurikeskuksen pienessä auditoriossa. Kahvitarjoilu alkaa jo klo 17.30!

Järjestämme tänä syksynä kaikille Kemin kaupungin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lasten ja nuorten huoltajille tarkoitetun yhteisen vanhempainillan otsikolla ”Koko Kemi kasvattaa! Moninaisuus ja sen huomioiminen kasvatuksessa ja opetuksessa”. Ilta on sarjassaan ensimmäinen ja sen aikana kuulemme sekä asiantuntijapuheenvuoron että käymme yhteistä keskustelua ihmisten moninaisuuden merkityksestä kasvatuksessa ja opetuksessa sekä kuinka voimme edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kasvatuksessa ja opetuksessa. Illan asiantuntijana toimii Eija Leinonen KoulutusAvain Oy:stä

Ilta on osa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa SEGLI-kehittämishanketta, jossa Kemin kaupunki on mukana. Hanketta toteuttavat KoulutusAvain ja WoM Oy ja sen tavoitteena on tasa-arvon edistämiseen sekä koulutus- ja työmarkkinoiden sukupuolen mukaiseen eriytymisen lieventämiseen tähtäävien toimintamallien kehittäminen.

Tarkempia tietoja tästä liitteestä.