Sähköautot kuljettavat varastotuotteet ja postit

Kemin kaupungin keskusvaraston kuljetuksissa on käytössä sähköllä toimiva Nissan-merkkinen pakettiauto, jolla sisäiset tavarakuljetukset hoituvat ympäristöystävällisesti.  Toinen sähkökäyttöinen auto on tilapalvelun käytössä.

Kaupungille on tulossa lisää sähköautoja käyttöön vuoden 2019 aikana.

Kaupungin omat sähköautot latautuvat tallissa yön ajan ja niiden päivittäinen kuljetusreitti on noin 80 kilometriä.

Kemistä löytyy sähköauton latauspisteitä Kauppakadulta Osuuspankin konttorin luota sekä Lapin Ammattikorkeakoulun parkkipaikalta.

Tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa tänään 25.5.2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa tänään perjantaina 25. toukokuuta. Asetus tuo uusia tehtäviä rekisterinpitäjille sekä uusia oikeuksia rekisteröidyille.

Kemin kaupungin verkkosivulle kemi.fi/asiointi/tietosuoja on kerätty lisätietoa tietosuoja-asetuksesta ja sen soveltamisesta.

Eri rekistereistä laaditut selosteet: kemi.fi/asiointi/rekisteriselosteet

Lisätietoja tietosuoja-asetuksesta löytyy esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi

Kemin kaupungin tietosuojavastaavalta voit kysyä lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tietosuojavastaava@kemi.fi

Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää laitosäänestyksen seuraavissa laitoksissa:

 • Keskustan palvelutalo
 • Syväkankaan palvelutalo
 • Oklaholman palvelutalo
 • Palvelukoti Iltarusko
 • Vanhainkoti Nestori
 • Risteys (ent. Kiveliönkoti)
 • Kivikon Pirtti
 • Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla
 • Palvelukoti Apila
 • Kivikankaan palvelukoti
 • Länsi-Pohjan keskussairaala
 • Sauvosaaren sairaala
 • Palvelukoti Meripuisto
 • Purolan palvelukeskus
 • Pienkoti Akseliina
 • Pohjantähden palvelukoti
 • Sotainvalidien palvelutalo Tammenlehvä
 • Hoivakoti Herukka
 • Palvelukoti Merituuli
 • Hoivakoti Tervarinne
 • Metsäkummun Hoivakoti

Laitoksiin on toimitettu aikataulu. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii Anja Holpainen, 040 548 1974.

Kotiäänestykseen ilmoittauduttava viimeistään 16.1. klo 16 mennessä.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ota yhteyttä oman kotikuntasi keskusvaalilautakuntaan.

Vanhemmat

Kemiläisille huoltajille: Koko Kemi kasvattaa!

Vanhempainilta tiistaina 10.10.2017 klo 18 – 20 Kulttuurikeskuksen pienessä auditoriossa. Kahvitarjoilu alkaa jo klo 17.30!

Järjestämme tänä syksynä kaikille Kemin kaupungin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lasten ja nuorten huoltajille tarkoitetun yhteisen vanhempainillan otsikolla ”Koko Kemi kasvattaa! Moninaisuus ja sen huomioiminen kasvatuksessa ja opetuksessa”. Ilta on sarjassaan ensimmäinen ja sen aikana kuulemme sekä asiantuntijapuheenvuoron että käymme yhteistä keskustelua ihmisten moninaisuuden merkityksestä kasvatuksessa ja opetuksessa sekä kuinka voimme edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kasvatuksessa ja opetuksessa. Illan asiantuntijana toimii Eija Leinonen KoulutusAvain Oy:stä

Ilta on osa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa SEGLI-kehittämishanketta, jossa Kemin kaupunki on mukana. Hanketta toteuttavat KoulutusAvain ja WoM Oy ja sen tavoitteena on tasa-arvon edistämiseen sekä koulutus- ja työmarkkinoiden sukupuolen mukaiseen eriytymisen lieventämiseen tähtäävien toimintamallien kehittäminen.

Tarkempia tietoja tästä liitteestä.